Bu projenin temel amacı öğretmenlere drama yoluyla düşünme becerileri eğitimi vererek bu becerileri öğretim programları ile bütünleştirebilmelerini sağlamaktır.

 

Bu amaç doğrultusunda:

  1. Eleştirel düşünme becerisine yönelik alanına özgü bütünleştirilmiş öğrenme ortamları tasarlama

  2. Yaratıcı düşünme becerisine yönelik alanına özgü bütünleştirilmiş öğrenme ortamları tasarlama

  3. Problem çözme ve karar verme düşünme becerisine yönelik alanına özgü bütünleştirilmiş öğrenme ortamları tasarlama

  4. Yansıtıcı düşünme becerisini geliştirerek kendi öğrenme-öğretme sürecini değerlendirme

  5. Bütünleştirilmiş programın öğrencinin anlamlı öğrenmesindeki önemini fark etme

  6. Drama yaşantısı yoluyla etkileşimli ortamların öğrenmedeki önemini kavrama

 

Proje kapsamında düşünme becerileri eğitimi drama yoluyla etkileşimli olarak verilecek ve öğretmenlerin kendi öğretim programlarıyla düşünme becerilerinin bütünleştirilmesi sağlanacaktır. Drama, kuramsal paylaşım ve ders tasarlama etkinliklerinin birlikte yürütülmesiyle projenin teori/uygulama dengesi gözetilmiş olacaktır. Bunun yanı sıra farklı branşlardan öğretmenlerin katılımcı olarak seçilmesi disiplinlerarası işbirliği becerisi kazanmalarını destekleyecektir.

th (2).jpg